همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان کردستان » همسریابی بانه

همسریابی بانه

همسریابی  بانه| صیغه یابی  بانه| سایت همسریابی دائم و موقت بانه| ازدواج موقت و دائم بانه

 

سمیرا
سن: 41 سال
ساکن: بانه
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش اخلاق
روژهلات
سن: 31 سال
ساکن: بانه
تحصیلات: ...
قد: متوسط
متن تایید نشده است
دنیزمحمدی
سن: 28 سال
ساکن: بانه
تحصیلات: ...
قد: بلند
مجر د،دیپلم،خیاط،معلم قران،متولد1371