همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان خراسان جنوبی » همسریابی بیرجند

همسریابی بیرجند

همسریابی  بیرجند| صیغه بیرجند| سایت همسریابی دائم و موقت بیرجند| ازدوج موقت و دائم  بیرجند

 

الهام
سن: 34 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: بلند
ساده، بی آلایش، مهربان، دلرحم، معتدل، میانه رو، اجتماعی
سارا
سن: 24 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: کارشناسی
قد: کوتاه
مهربان و با صداقت
زهرا
سن: 20 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربون قانع زودرنج احساسی
فاطمه
سن: 18 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
نمیدونم
فرزانه
سن: 25 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربان،زودرنج
فرزانه
سن: 25 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربان احساسی زود رنج مذهبی تنها کمی افسرده پرتلاش بدون اعتماد به نفس دلسوز باهوش
مینا
سن: 31 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
من مرد سن بالا 50میخوام
زهرا
سن: 34 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: بلند
مذهبی چادری سفید۱۶۱ ۵۰ قدووزن شهرزندگیم فقط بیرجند
خ.راستگو
سن: 34 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
آرام .صبور.تقريبامذهبي.هنرمند.آشپزيم خوبه.
پریسا
سن: 23 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
....
maryam
سن: 28 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربون ودلسوز ولی زود عصبانی میشم
زینب
سن: 35 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: دیپلم
قد: متوسط
مهربون
گیتی
سن: 34 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: کارشناسی ارشد
قد: بلند
آشپزیم خوبه توجه خاصی به شادی وخوب بودن دارم از دعوا *ری م*نم اهل تفریح و اوازم بااداب و رسوم زندگی نم*نم وسبک ...
مرضی
سن: 24 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربان و کم حرف