همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان خوزستان » همسریابی آبادان

همسریابی آبادان

همسریابی آبادان|سایت همسریابی آبادان|صیغه یابی آبادان|سایت ازدواج موقت و دائم آبادان

 

سیلین
سن: 31 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: بلند
خوب
دنیا
سن: 33 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: بلند
مذهبی
فاطمه
سن: 39 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: دیپلم
قد: متوسط
خوب بامحبت مهربان
اسما
سن: 17 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
قد
مبینا
سن: 40 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: بلند
آرام مهربان
مریم
سن: 26 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
تنها و سنگین
فاطیما
سن: 39 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربان، باهوش، صبور
زهرا
سن: 27 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خونسرد خوش اخلاق روابط اجتماعی بالا .
مریم
سن: 29 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
29 سالمه و یه پسردارم
هستیا
سن: 31 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش اخلاق و بامعرفت
نسرین
سن: 25 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
کاملا احساسی با منطق
مریم
سن: 29 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
29 سالمه. ویه فرزند دارم
منا
سن: 27 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: دیپلم
قد: متوسط
فقط همشهری خودم
مونا
سن: 34 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: بلند
اهل مسا فرت. موسیقی. احساسی. دمدمی مزاج
سارا
سن: 31 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
اجتماعی
نازنین
سن: 32 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربان، خونگرم، زود رنج و حساس
هستی
سن: 36 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
چاق وزشت بداخلاق
آتنا
سن: 36 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: بلند
خوب .ذات پاک .باطن و ظاهرم یکی .دل صاف .رک و منطقی
سیمین
سن: 55 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: بلند
سفیدوبور
مهتاب
سن: 34 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خیلی مهربون و خونگرم.اهل آداب و معاشرت
مریم جمالی
سن: 31 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
اهل سفر
فاطمه سلامات
سن: 19 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
دختری با شخصیت فرهنگی شاد و اهل تفریح
مریم
سن: 40 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
ساده و صادق با ذات پاک
عاطی
سن: 22 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: بلند
با اخلاق مهربون مسولیت پذیر درآومد و شغل عالی زن دوست اهل زندگی با خدا خانواده دار تحصیلات مهم نیس پسر خوب ...
مرجان
سن: 26 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
ساده صادق خوش برخورد مهربان
الهه
سن: 27 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: کارشناسی
قد: متوسط
توپول
غزل
سن: 27 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: کارشناسی
قد: متوسط
تعریف از خود نیست
حدیث
سن: 28 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
حاضر جواب،شوخ؛زود رنج
نگار
سن: 27 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
دنبال مردزندگی هستم اهل دوستی و... نیستم
مینا ناصری
سن: 39 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
دایم اهله صداقت دروغ بدم‌میادمتارکه
ویدا
سن: 19 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
چیزخاصی نیست
عاطفه
سن: 31 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: کارشناسی ارشد
قد: بلند
زیبا ومهربان وتودل برو
مرجان
سن: 29 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: بلند
دختری ساده و آروم و شوخ
مرضیه
سن: 39 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش اخلاق و ساده
سحر
سن: 29 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
بعد میگم‌
عاطفه
سن: 31 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: کارشناسی ارشد
قد: بلند
جذاب ومهربان وصادق هستم
فاطمه
سن: 26 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: بلند
لیسانس حسابداری خانه دار
الینا
سن: 35 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: کارشناسی
قد: کوتاه
شوخ طبع ،باجنبه ،خوش سفر،..
مهرسا
سن: 23 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: بلند
لیسانس حسایداری
مرجان
سن: 41 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: بلند
مهربان
آزی
سن: 39 سال
ساکن: آبادان
تحصیلات: ...
قد: بلند
اخلاق رفتاروکردارخوب نمازخونراستگو تیپ خوب قیافه خوب