همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان بوشهر » همسریابی برازجان

همسریابی برازجان

همسریابی  برازجان| صیغه برازجان| سایت همسریابی دائم و موقت برازجان| ازدوج موقت و دائم  برازجان

 

دتیا
سن: 20 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: بلند
فقط ازاستان بوشهر پیام بدن
فاطمه
سن: 21 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
پرانرژی
مریم
سن: 20 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
...........
مهسا
سن: 28 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: دیپلم
قد: متوسط
خوش اخلاق باشه وصداقت داشته باشه اهل دروغ وخیانت نباشه
مهسا
سن: 28 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش اخلاق .. وصداقت
ساناز
سن: 28 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
ادمی که اهل زندگی وخوش اخلاق باشه پیام بده
رویا
سن: 28 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش اخلاق
یکتا
سن: 36 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: کاردانی
قد: متوسط
سعی کردم همیشه سالم زندگی کنم بدون دروغ وروراست باشم خیلیم شوهردوستم
Darya
سن: 37 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
****
مهسا
سن: 28 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
باصداقت وخوش اخلاق باشه ...دروغ وخیانت هم متنفرم
مریم
سن: 28 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش اخلاق وادم کاری باشه به زندگیش آرامش بده هرکس خواست منوبیاد * پیام بده