همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان بوشهر » همسریابی برازجان

همسریابی برازجان

همسریابی  برازجان| صیغه برازجان| سایت همسریابی دائم و موقت برازجان| ازدوج موقت و دائم  برازجان

 

مهسا
سن: 27 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش اخلاق وصداقت داشته باشه اهل دروغ نباشه
رویا
سن: 23 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: بلند
مهربون خوش اخلاق
مریم
سن: 27 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش اخلاق . صداقت داشته باشه مردباشه
سیده مریم گلزادگان
سن: 42 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
صادق،درستکار،مذهبی،راستگو ،خیانت کارنیستم،باوفا،صادق درزندگی باهمسرم
سیده مریم گلزادگان
سن: 42 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
به وسیله افتادن ازبالا مطمین نیستم شایدپرده ام پاره شده باشدوگرنه بقیه اعضایم سالم است ومادرپیری دارم که فقط ...
مهسا
سن: 27 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: دیپلم
قد: متوسط
خوش اخلاق باشه وصداقت داشته باشه اهل دروغ وخیانت نباشه
ساناز
سن: 27 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
ادمی که اهل زندگی وخوش اخلاق باشه پیام بده
مریمی
سن: 27 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
ادم بامرام ومرد باشه خوش اخلاق باشی واهل زندگی باشه
مریم
سن: 27 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
اخلاق داشته باشه ...وباصداقت باشه
شیدا
سن: 27 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
باشخصیت ...صداقت ..واخلاق داشته باشه آرامش به زندگی بده ومردکاری باشه بتو* زندگیش روسر سامان بده
مریم خانوم
سن: 19 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
...........