همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان اصفهان » همسریابی شاهین شهر

همسریابی شاهین شهر

همسریابی شاهین شهر| صیغه شاهین شهر| سایت همسریابی دائم و موقت شاهین شهر| ازدوج موقت و دائم شاهین شهر

 

ص دف
سن: 39 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربون ودلسوز
ساناز
سن: 17 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
جذاب
الهام
سن: 25 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
شخص برای ساپورت مالی
پانیز
سن: 23 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مغرور ولی پایدار
مهرافروز
سن: 38 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
بسیار زیبا و جذاب پوست سفید تحصیل کرده ،جذاب ،اهل ورزش ،بسیار منظم و دقیق،اهل مطالعه
آیدا
سن: 17 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: بلند
عشق و جذاب
آیدا
سن: 17 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: بلند
عشق و جذاب
فاطمه
سن: 47 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: بلند
مهربان- صادق
نفش
سن: 16 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: بلند
خوشرو خوش اخلاق کینه ای نیستم ولی زود جوش میارموعاشق و هنرو کارهای دستی اهل ورزش
فاطیما
سن: 20 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مربی وشووام
فریده
سن: 54 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: دیپلم
قد: متوسط
خوشتیپ خوش فرم و خوش قیافه و خوش صحبت
انا
سن: 43 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: بلند
با شخصیت وضعمالی اوکی باشه سنشم بهم بخوره
همتا
سن: 16 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: بلند
شوخ طبعم کینه ای نیستم دختر باحالیم خلاصه دوهفتم برایواشناییووقت میدم بعد اشناییوبیشتر باخوانواده بیرونم ...
مبینا
سن: 39 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش برخورد .مهربون.کلی بین.خوشتیب.تمیز
بهناز
سن: 29 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: بلند
با معرفت، پولدار
سارا
سن: 41 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
صداقت.با شخصیت.
دایانا
سن: 28 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: دیپلم
قد: متوسط
ارام خونسرد به گفته اطرافیان خونگرم و مهربان
صبا
سن: 46 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: دیپلم
قد: متوسط
مهربان ومتواضع
نازنین
سن: 29 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: بلند
خونگرم زودرنج
مهبد
سن: 29 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: بلند
قد بلند کارمند دارای وسیله نقلیه و منزل شخصی
زینب
سن: 35 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: بلند
احساسی مهربان
سارا
سن: 24 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
صداقت ومومن
فاطمه
سن: 22 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: کوتاه
خوش قلب
زهرا..م
سن: 45 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: بلند
مذهبی. با حجاب.. آروم.. تمیز
سارا
سن: 25 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: کارشناسی
قد: متوسط
خونسرد.مغرور.جدی
رها
سن: 21 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: دیپلم
قد: متوسط
خوش اخلاق و مهربان
راض
سن: 30 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربان با اخلاق پاک نحیب
ساغر
سن: 46 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربان ومنطقی متواضع
مولود
سن: 19 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
اهل زندگی و مهربان و احساسی
آرزو
سن: 31 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: کوتاه
یک خواهر در اصفهان.مادر شیراز پدروم فوت کرده.
ساغر
سن: 46 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربان متواضع و منطقی
سارا
سن: 34 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: بلند
شوخ طبع.جدی.اگه همه شرایط فردمورد نظرم باب میلم باش قصدم دائم هست
ساغر
سن: 46 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
متواضع مهربان وصبور
محبوبه
سن: 36 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
دختری مهربون هستن
الهام
سن: 26 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
**کیلو قد ***//پوست گندمی چشمانی کشیده و روشن و جذاب
فاطمه
سن: 40 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربون مغرور اهل مطالعه و موز*
****
سن: 41 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
حساس،صادق،مهربون
Sara
سن: 31 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: کارشناسی
قد: بلند
مهربان...احساساتی. با گذشت.کمی زود رنج. ب*ن کی* و نفرت .. روشن فکر
علی
سن: 36 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
ساده.
یاس
سن: 42 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربان خونگرم وفادارو......
فیروزه
سن: 47 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: زیردیپلم
قد: بلند
پایبند به زندگی
فیروزه
سن: 47 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: زیردیپلم
قد: بلند
پایبند به زندگی
سیندرلا
سن: 33 سال
ساکن: شاهین شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربان.انسانیت