همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان اصفهان » همسریابی خمینی شهر

همسریابی خمینی شهر

همسریابی خمینی شهر| صیغه خمینی شهر| سایت همسریابی دائم و موقت خمینی شهر| ازدوج موقت و دائم خمینی شهر

 

صدف
سن: 31 سال
ساکن: خمینی شهر
تحصیلات: کارشناسی
قد: متوسط
مومن،اهل نماز و روزه، صادق و وفادار و مهربان، آرام
میترا خ
سن: 28 سال
ساکن: خمینی شهر
تحصیلات: ...
قد: بلند
مهربون خون گرم ساده ولی اهل ورزش تفریح
نازنین
سن: 29 سال
ساکن: خمینی شهر
تحصیلات: ...
قد: بلند
مهربان زودرنج عضبی
الهام
سن: 32 سال
ساکن: خمینی شهر
تحصیلات: کارشناسی
قد: متوسط
خوب نمیشه الکی توصیف کرد
الهام
سن: 32 سال
ساکن: خمینی شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
باغیرت خانواده دار. اصل نسب دار. با عرضه. و مردم دار تحصیل کرده. با ادب بانزاکت
نازنین
سن: 30 سال
ساکن: خمینی شهر
تحصیلات: ...
قد: بلند
مهربان خوش اخلاق
صفا
سن: 38 سال
ساکن: خمینی شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
کاملا مذهبی و سنی هستم
سارا
سن: 26 سال
ساکن: خمینی شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
بااخلاق متعه*فادار
فاطمه
سن: 60 سال
ساکن: خمینی شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش رو مهربان با ایمان چادری با تقوا نماز خوان آشپز خوشگل
بدون نام
سن: 27 سال
ساکن: خمینی شهر
تحصیلات: کارشناسی
قد: متوسط