همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان آذربایجان غربی » همسریابی سلماس

همسریابی سلماس

همسریابی  سلماس| صیغه یابی  سلماس| سایت همسریابی دائم و موقت  سلماس| ازدوج موقت و دائم  سلماس

 

معصومه
سن: 31 سال
ساکن: سلماس
تحصیلات: ...
قد: متوسط
اولیت اولش من باشم ی چیزی (خانه یا زمین یا...)به نامم کنه
گعصومه
سن: 31 سال
ساکن: سلماس
تحصیلات: ...
قد: متوسط
اولویت اول من باشم،باشخصیت و مهربان باشد
معصومه
سن: 31 سال
ساکن: سلماس
تحصیلات: ...
قد: متوسط
درمورد تمیزی خیلی حساس
زینب
سن: 39 سال
ساکن: سلماس
تحصیلات: ...
قد: بلند
یه زندگی خوب
نسرین
سن: 32 سال
ساکن: سلماس
تحصیلات: کاردانی
قد: متوسط
مهربون ب*ن کی* خنده رو نفرت از دروغ دنبال زندگی .