همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان فارس » همسریابی جهرم

همسریابی جهرم

همسریابی جهرم| صیغه یابی جهرم| سایت همسریابی دائم و موقت  جهرم| ازدواج موقت و دائم  جهرم

 

ملیکا
سن: 37 سال
ساکن: جهرم
تحصیلات: ...
قد: بلند
دلسوز مهربان خوش اخلاق
ساحل
سن: 27 سال
ساکن: جهرم
تحصیلات: کارشناسی
قد: متوسط
زودرنج ،مهربان ،مسئولیت پذیر و...
الینا
سن: 15 سال
ساکن: جهرم
تحصیلات: ...
قد: متوسط
هرشخصی ویژگی های خاص خودش رو دارع
مبینا
سن: 14 سال
ساکن: جهرم
تحصیلات: ...
قد: خیلی بلند
حساس نازک مهربون بد اخلاق
اطهر
سن: 20 سال
ساکن: جهرم
تحصیلات: ...
قد: بلند
درونگرا،ساکت،ارام،اهل مطالعه و موسیقی،ایل خمسه،باحجاب،چادری
نازی
سن: 28 سال
ساکن: جهرم
تحصیلات: کاردانی
قد: متوسط
خوش اخلاق
بهناز
سن: 20 سال
ساکن: جهرم
تحصیلات: ...
قد: بلند
مذهبی درونگرا
س...م.‌‌
سن: 30 سال
ساکن: جهرم
تحصیلات: ...
قد: بلند
خوش اخلاق
حورا
سن: 24 سال
ساکن: جهرم
تحصیلات: کارشناسی ارشد
قد: بلند
چشم مشکی قد *** وزن ** مو مشکی و بلند خنده رو