همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان فارس » همسریابی اردکان

همسریابی اردکان

همسریابی اردکان| صیغه یابی اردکان| سایت همسریابی دائم و موقت  اردکان| ازدواج موقت و دائم  اردکان

 

سوگند
سن: 30 سال
ساکن: اردکان
تحصیلات: دیپلم
قد: متوسط
زنها رفیق نیمه راه نیستند اینکه تا کجا همراهت باشند ب تو بستگی دارد به قولهایت مردانگیت دنیای امنی که برایش ...
ارغوان
سن: 21 سال
ساکن: اردکان
تحصیلات: ...
قد: بلند
خوش برخورد وصبور
مینو
سن: 33 سال
ساکن: اردکان
تحصیلات: کاردانی
قد: بلند
دین دار بادرک مودب متشخص مهربان
فاطمه
سن: 30 سال
ساکن: اردکان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش اخلاق متدین