همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان بوشهر » همسریابی برازجان

همسریابی برازجان

همسریابی  برازجان| صیغه برازجان| سایت همسریابی دائم و موقت برازجان| ازدوج موقت و دائم  برازجان

 

مهسا
سن: 27 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش اخلاق وصداقت داشته باشه اهل دروغ نباشه
مریم
سن: 27 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش اخلاق . صداقت داشته باشه مردباشه
سیده مریم گلزادگان
سن: 42 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
صادق،درستکار،مذهبی،راستگو ،خیانت کارنیستم،باوفا،صادق درزندگی باهمسرم
نازلی
سن: 18 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
عالی
ساناز
سن: 27 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
ادمی که اهل زندگی وخوش اخلاق باشه پیام بده
مریمی
سن: 27 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
ادم بامرام ومرد باشه خوش اخلاق باشی واهل زندگی باشه
یکتا
سن: 35 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: کاردانی
قد: متوسط
سعی کردم همیشه سالم زندگی کنم بدون دروغ وروراست باشم خیلیم شوهردوستم
مهسا
سن: 27 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
باصداقت وخوش اخلاق باشه ...دروغ وخیانت هم متنفرم
Hasti
سن: 28 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
آروم و صبور
شیدا
سن: 27 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
باشخصیت ...صداقت ..واخلاق داشته باشه آرامش به زندگی بده ومردکاری باشه بتو* زندگیش روسر سامان بده
نرگس
سن: 24 سال
ساکن: برازجان
تحصیلات: دیپلم
قد: بلند
قدبلند خوش اخلاق