همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان فارس » همسریابی شیراز

همسریابی شیراز

همسریابی شیراز| صیغه یابی  شیراز| سایت همسریابی دائم و موقت شیراز| ازدواج موقت و دائم   شیراز

 

نیلوفر
سن: 35 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: ...
قد: بلند
مهربون خوش برخورد
سارا
سن: 34 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: ...
قد: متوسط
..........
غزل
سن: 30 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: کاردانی
قد: متوسط
نگین
سن: 22 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: دیپلم
قد: متوسط
سارا
سن: 41 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: کارشناسی ارشد
قد: بلند
مهربان و قدبلند
زهرا
سن: 48 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: ...
قد: متوسط
با ایمان و اخلاق
سایا
سن: 44 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: ...
قد: متوسط
دلسوز
هانیه
سن: 22 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربون با اخلاق
تبسم
سن: 31 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: کارشناسی ارشد
قد: متوسط
مغرور و مهربون
Zahra
سن: 19 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوشگل مغرور جدی و تو دل برو
ساغر سمایی
سن: 22 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: کارشناسی
قد: بلند
مهربان،دلسوز،دارای انرژی بالا ،درک طرف مقابل،احساسی،همیشه سرم به کار خودم بوده و فردی مستقل هستماگر واقعا ...
آوا
سن: 32 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: دیپلم
قد: بلند
مریم‌
سن: 20 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: کاردانی
قد: متوسط
حسنا
سن: 22 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: کارشناسی
قد: بلند
تینا
سن: 30 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: دیپلم
قد: بلند
رها
سن: 22 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: کارشناسی
قد: بلند
ستاره
سن: 31 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوب مهربان
مهناز
سن: 42 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خونگرم خوش اخلاق
ستاره
سن: 31 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوب خوش اخلاق
سارا
سن: 39 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: ...
قد: متوسط
اجتماعی ، مهربان ، صبور و برون گرا
فاطمه
سن: 26 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: ...
قد: متوسط
فقط اهل شیراز درخواست بدن
عسل
سن: 30 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: ...
قد: بلند
شخصیت
خودم
سن: 35 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: ...
قد: بلند
یه دختر ۴ساله دارم.تکنسین داروخانه
سارا
سن: 39 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: ...
قد: متوسط
اجتماعی ،مهربان ،متین ،صبور...
هیوا
سن: 16 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: زیردیپلم
قد: بلند
ورزشکار????????
نگین
سن: 32 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: کارشناسی
قد: متوسط
سارا
سن: 39 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربان،صبور،اجتماعی و...
سارینا
سن: 38 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: دیپلم
قد: بلند
سارا
سن: 22 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: ...
قد: متوسط
اهل سفر متشخص اجتماعی اهل تیپ مرد زندگی کارمند
معصومه
سن: 27 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: کاردانی
قد: متوسط
ستاره
سن: 31 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: ...
قد: متوسط
......
حسنا
سن: 24 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: دیپلم
قد: متوسط
مبینا
سن: 37 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: کارشناسی
قد: بلند
صبا
سن: 31 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: کاردانی
قد: متوسط
حلما
سن: 35 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: کارشناسی
قد: متوسط
رها
سن: 21 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: کارشناسی
قد: متوسط
زهرا
سن: 44 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: ...
قد: متوسط
فرهنگی،اهل کتاب و شعر،باخدا،خوشرو،ظریف اندام،مهربان
یگانه
سن: 35 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: کارشناسی
قد: متوسط
لیلا
سن: 26 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: دیپلم
قد: متوسط
ستایش
سن: 29 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: کاردانی
قد: متوسط
نیایش
سن: 37 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: دیپلم
قد: بلند
پرنیا
سن: 39 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: دیپلم
قد: بلند
تینا
سن: 38 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: کاردانی
قد: بلند
مریم
سن: 54 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: ...
قد: متوسط
با ایمان و نماز خوان و راستگو و صادق در زندگی. زندگی در کنارمادر.
شادی
سن: 36 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: کارشناسی
قد: متوسط
مهربان،متنفرازدروغ،فقط دائم
ندا
سن: 22 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: کارشناسی
قد: متوسط
نیکا
سن: 34 سال
ساکن: شیراز
تحصیلات: کارشناسی
قد: بلند