همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان چهارمحال بختیاری » همسریابی شهر کرد

همسریابی شهر کرد

همسریابی  شهر کرد| صیغه شهر کرد| سایت همسریابی دائم و موقت شهر کرد| ازدوج موقت و دائم  شهر کرد

 

مهسا
سن: 24 سال
ساکن: شهر کرد
تحصیلات: ...
قد: متوسط
ممم
ليلا
سن: 45 سال
ساکن: شهر کرد
تحصیلات: ...
قد: کوتاه
خوش رو و خوش اخلاق
پریسا
سن: 40 سال
ساکن: شهر کرد
تحصیلات: ...
قد: بلند
معمولی
پریسا
سن: 40 سال
ساکن: شهر کرد
تحصیلات: ...
قد: بلند
خیلی معمولی
مریم
سن: 37 سال
ساکن: شهر کرد
تحصیلات: ...
قد: کوتاه
قد کوتاه تپل اهل مسافرت و تفریح
بیتا
سن: 30 سال
ساکن: شهر کرد
تحصیلات: ...
قد: متوسط
راستگوباصداقت
بهار
سن: 30 سال
ساکن: شهر کرد
تحصیلات: ...
قد: متوسط
صداقت پاکی
زری
سن: 44 سال
ساکن: شهر کرد
تحصیلات: ...
قد: متوسط
ویژگی ندارم
فاطمه
سن: 23 سال
ساکن: شهر کرد
تحصیلات: دیپلم
قد: متوسط
چی بگم ??
عاطفه
سن: 34 سال
ساکن: شهر کرد
تحصیلات: کارشناسی ارشد
قد: بلند
مهربانمودبمغرورآرام
نرگس
سن: 26 سال
ساکن: شهر کرد
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش اخلاق مودب شوخ پر انرژی
نیلو
سن: 33 سال
ساکن: شهر کرد
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خانم ** ساله.رنگ پوست گندمی.قد ***.وزن **.
سمیرا
سن: 36 سال
ساکن: شهر کرد
تحصیلات: کارشناسی
قد: متوسط
؟
مریم
سن: 24 سال
ساکن: شهر کرد
تحصیلات: ...
قد: متوسط
بعدا مشخص میشه
مهتاب
سن: 26 سال
ساکن: شهر کرد
تحصیلات: کارشناسی ارشد
قد: متوسط
بنده خانومی محجبه و زیبا ،اصیل ،با شخصیت و تحصیل کرده ،مومن ،سعی کردم همیشه پاک زندگی کنم ،ب*ن حاشیه ،منطقی و ...
سارا
سن: 28 سال
ساکن: شهر کرد
تحصیلات: کارشناسی ارشد
قد: متوسط
مهربان و صادق صبور
مریم
سن: 18 سال
ساکن: شهر کرد
تحصیلات: سیکل
قد: بلند
مهربونم دروغ متنفرم خیانت نم*نم اهل زندگی ام
Zoha
سن: 27 سال
ساکن: شهر کرد
تحصیلات: کارشناسی ارشد
قد: بلند